Loyalty Program

Quyền lợi từng hạng thẻ thành viên

Thẻ bạc

 • Ưu đãi 5% tổng hoá đơn (có quota)
 • Ưu đãi đặc biệt trong ngày sinh nhật
 • Nhận trước thông tin/ chương trình ưu đãi.

 Thẻ vàng

 • Ưu đãi 10% tổng hóa đơn (có quota)
 • Miễn phí vận chuyển nội địa (cho 1 địa chỉ đã đăng kí) mỗi lần mua hàng
 • Ưu đãi đặc biệt trong ngày sinh nhật
 • Nhận trước thông tin/ chương trình ưu đãi.

Thẻ kim cương

 • Ưu đãi 15% tổng hoá đơn (có quota) 
 • Miễn phí vận chuyển nội địa (cho 1 địa chỉ đã đăng kí) mỗi lần mua hàng
 • Ưu đãi đặc biệt trong ngày sinh nhật
 • Nhận trước thông tin/ chương trình ưu đãi.

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi đăng