Bộ sưu tập: HOLIDAY SALE

Sản phẩm sale số lượng có thể thay đổi. Quý khách vui lòng liên hệ social media hoặc cửa hàng boutique (28 Thảo Điền, HCM) của Devons Studio để được cập nhật chính xác nhất.
28 sản phẩm
 • OUR SONG Silky Satin (Pink)
  Giá thông thường
  1.350.000₫
  Giá bán
  1.350.000₫
  Giá thông thường
  1.350.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • TUSCANY PEONY 2 - WEBSITE EXCLUSIVE
  Giá thông thường
  1.550.000₫
  Giá bán
  1.550.000₫
  Giá thông thường
  1.550.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Lucky Ruffle Slit Dress (Red)
  Giá thông thường
  1.750.000₫
  Giá bán
  1.750.000₫
  Giá thông thường
  1.750.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Rachel Tweed Set (Houndstooth)
  Giá thông thường
  1.750.000₫
  Giá bán
  1.750.000₫
  Giá thông thường
  1.750.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • TUSCANY DRESS (Honey 'S22)
  Giá thông thường
  1.550.000₫
  Giá bán
  1.550.000₫
  Giá thông thường
  1.550.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • New Mini Tweed (Silver)
  Giá thông thường
  2.450.000₫
  Giá bán
  2.450.000₫
  Giá thông thường
  2.450.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Lucky Ruffle Slit Dress (Yellow)
  Giá thông thường
  1.750.000₫
  Giá bán
  1.750.000₫
  Giá thông thường
  1.750.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Noir Asymmetrical Ruffle Dress
  Giá thông thường
  1.890.000₫
  Giá bán
  1.890.000₫
  Giá thông thường
  1.890.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Pearly Dress (Creamy white)
  Giá thông thường
  1.450.000₫
  Giá bán
  1.450.000₫
  Giá thông thường
  1.450.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Rosy (Mini Dress with Long Sleeves) - DEVONS STUDIO
  Giá thông thường
  1.350.000₫
  Giá bán
  1.350.000₫
  Giá thông thường
  1.350.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Sun Top with pointy chelsea collar
  Giá thông thường
  690.000₫
  Giá bán
  690.000₫
  Giá thông thường
  690.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Wool Short Blazer set (Mulberry)
  Giá thông thường
  2.350.000₫
  Giá bán
  2.350.000₫
  Giá thông thường
  2.350.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Our Song (Lavender)
  Giá thông thường
  1.350.000₫
  Giá bán
  1.350.000₫
  Giá thông thường
  1.350.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Spring Gilet
  Giá thông thường
  850.000₫
  Giá bán
  850.000₫
  Giá thông thường
  850.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Pria Set (Vest & Shorts)
  Giá thông thường
  2.350.000₫
  Giá bán
  2.350.000₫
  Giá thông thường
  2.350.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Open Back Midi skirt ( Beige)
  Giá thông thường
  825.000₫
  Giá bán
  825.000₫
  Giá thông thường
  1.650.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • TELL ME Midi Dress
  Giá thông thường
  725.000₫
  Giá bán
  725.000₫
  Giá thông thường
  1.450.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Noir Pink Asymmetrical Ruffle Dress
  Giá thông thường
  1.890.000₫
  Giá bán
  1.890.000₫
  Giá thông thường
  1.890.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tulle gloves
  Giá thông thường
  198.000₫
  Giá bán
  198.000₫
  Giá thông thường
  198.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Spring Cropped Jacket
  Giá thông thường
  1.150.000₫
  Giá bán
  1.150.000₫
  Giá thông thường
  1.150.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • KATALINA SET (vest & midi skirt)
  Giá thông thường
  2.350.000₫
  Giá bán
  2.350.000₫
  Giá thông thường
  2.350.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Sea Mini Skirt
  Giá thông thường
  760.000₫
  Giá bán
  760.000₫
  Giá thông thường
  760.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Say My Name Midi Slit Skirt
  Giá thông thường
  1.150.000₫
  Giá bán
  1.150.000₫
  Giá thông thường
  1.150.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • RAIN DROP DRESS
  Giá thông thường
  625.000₫
  Giá bán
  625.000₫
  Giá thông thường
  1.250.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng